اصول طراحی معماری کدامند؟ شرکت هور و معماری پایدار | معماری نواز

طراحی معماری روند خلق فضا و به تصویر کشیدن تصورات معمار در قالب نقشه های معماری و اجرایی است.معمار در اصل خالق پروژه های خویش است و می بایست در روند آموزش معماری تمام توانایی های خود را قوت بخشد تا بتواند بهترین خلق را در زمینه معماری داشته باشد.در این مقاله بررسی اصول کلی و روند طراحی معماری میپردازیم. در فرآیند طراحی معماری از تمام اشکال، فضا و محیط پیرامون به گونه ای باید استفاده شود که در آن عملکرد، زیبایی و توجه به اقلیم در آن دیده شود، تمام مراحل نیازمند خلاقیت، بازی نور و سایه و ادغام مواد سایت معماری با تکنولوژی است. طراحی معماری جنبه های واقعی دیگری نیز دارد که باید به آن توجه کرد.

به مجموعه‌ای که در طول مراحلِ ساخت، در محل باقی می‌ماند، مجموعه ساختمانی گفته می‌شود. دیگری مجموعه‌ نقشه‌هایی برای مجوزهاست، که معمار آن را برای مرجع صدور مجوز، محلی اعم از شهر یا شهرستان ارسال می‌کند. به همین دلیل، این عرصه باید در بی صدا ترین و آرام بخش ترین بخش منزل قرار بگیرد.

مرحله دوم (اتود زدن سریع)

دیدن نمونه ای اجرایی و موفق به یاری طراح خواهد آمد تا بداند که در شرایط یکسان به چه نکاتی باید توجه کند. بدیهی است که این بررسی ها تنها برای دیدن و ایده گرفتن است و انتظار می رود که باعث خلق اثری خلاقانه، نو و بدیع شود. در این مرحله باید به بررسی شرایط سایت پروژه پرداخت و ابعاد، اندازه و همسایگی های زمین را شناخت. طراح باید جهت گیری جغرافیایی و دسترسی های معبرهای عمومی آن را در نظر بگیرد.

تعریف و شناخت موضوع پروژه ( شناخت خواسته های کار فرما )

قبل از آن لازم است کارهای مربوط به برنامه‌ریزی و توجیه اقتصادی طرح، مطالعات مختصر و امکان سنجی طرح انجام شود. هر ایده و طرح معماری برای اجرا شدن و به عینیت رسیدن نیازمند ترسیمات دقیق اجرایی در دو مرحله فاز یک و دو است. نقشه های جزئیات بنا به سازندگان اجازه می دهند تا به طرح ذهنی معمار پروژه، کالبدی فیزیکی ببخشند و به کمک مصالح آن را قابل لمس و قابل سکونت کنند. خوشبختانه با پیشرفت تکنولوژی و وجود نرم افزارهای متعدد این کار با سرعت و دقت بسیار زیادی انجام می شود. تعیین ریزفضاهای ساختمان و مشخص کردن روابط آنها با یکدیگر باید به وضوح انجام بگیرد.

اصول طراحی معماری کدامند؟ شرکت هور و معماری پایدار | معماری نواز

طراحی مدرن معمولا بیشتر از اشکال مستطیل و مربع استفاده شده و از ترکیب دو یا سه مصالح نما مثل ترموود، آجر و تراورتن استفاده می‌شود. طبقات از نظر نما شبیه هم نیستند و برآمدگی ها و تورفتگی ها استفاده میشود. در طراحی کلاسیک بسته به سبک رومی، انگلیسی ایرانی یا هر سبک دیگری المان‌های مربوط به خود را دارد اما عمدتا طراحی های کلاسیک از پیچیدگی بیشتری برخوردار هستند و اشکال بیضی و دایره در آنها کاربرد دارد. چند سالی است که در شهرداری کمیته ای به نام کمیته نما ایجاد شده و کار آن نظارت بر طراحی مناسب نما و همخوانی آن با محیط اطراف است. اصول طراحی روابط بین‌ عناصر استفاده‌ شده در طرح را کنترل می‌کند و یک ترکیب کلی را پدید می‌آورد.

  • این مرحله به عنوان مرحله برنامه‌ریزی نیز شناخته می‌شود که آغاز‌گرِ روند طراحی معماری است.
  • در انتهای این مرحله، برآورد واقعی‌تری از هزینه‌های ساختمان به دست می‌آید.
  • برای طراحی فضا و حجم بنا ترسیمات شماتیک و ابتدایی، مفید و کاربردی خواهند بود.
  • اما اگر در حال ساختن کاری بلند پروازانه‌ هستید، یا سایت پروژه شما یک منطقه تاریخی است، روند صدور مجوز می‌تواند ماه‌ها طول بکشد.
  • در این مرحله، با جمع آوری اطلاعات میدانی و بررسی موقعیت قرارگیری بنا، داده ها و آمار موجود، مقررات و ضوابط ملی و منطقه ای و دریافت نظرات و نیازهای کارفرما، دور نمایی از کلیت پروژه بدست می آید.
  • تغییر کند اما ترسیمات شماتیک (فرضی و بدون اندازه) جایگذاری فضاها لازم است.